Asianajotoimisto Marja-Riitta Immonen Oy

 

Asianajaliitto

Asianajotoimisto Marja-Riitta Immonen Oy tarjoaa oikeudellisia palveluita ihmisläheisesti, luotettavasti ja asiantuntevasti. Asiakkaanani on sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä.

Toimistoni painopistealueita ovat lapsioikeus, perheoikeus, perintöoikeus, rikosoikeus ja oikeudenkäynnit ja sovintomenettely mukaan lukien lapsiasioiden asiantuntija-avusteinen sovittelu (Follo).

Oikeudenkäyntiasioissa selvitämme asiakkaan puolesta, onko hänellä mahdollisuutta saada oikeusapua tai korvausta kuluista oikeusturvavakuutuksesta.

Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä.