Asianajotoimisto Marja-Riitta Immonen Oy

 

Asianajajaliitto

Perhe- ja perintöoikeus

Hoidan lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä asioita. Näissä lapsioikeudellisissa asioissa avustan päämiehiäni sekä neuvotteluissa että oikeudenkäynneissä.

Lapsioikeudellisissa asioissa toimin käräjäoikeudessa asianosaisten avustajana lapsiasioiden asiantuntija-avusteisessa sovittelumenettelyssä (Follo).

Laadin perhe- ja perintöoikeudellisia asiakirjoja, kuten testamentteja, avioehtosopimuksia ja perukirjoja.

Toimin sekä asiaan osallisten avustajana että oikeuden määräämänä pesänjakajana osituksissa ja perinnönjaoissa. Olen perehtynyt niihin liittyviin oikeudellisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi osituksissa usein esille tulevaan sovittelun edellytysten harkintaan.


Riita-asiat

Avustan asiakkaitani esimerkiksi vahingonkorvausriidoissa ja asunto-/kiinteistönkauppoihin liittyvissä riidoissa niin oikeudenkäynnin ulkopuolella tapahtuvissa neuvotteluissa kuin oikeudenkäynneissä.


Rikosasiat

Oikeudenkäynneissä avustan asianomistajia sekä kirjallisten vaatimusten esittämisessä että suullisessa pääkäsittelyssä.

Rikoksesta epäiltyjen puolesta laadin ennakkovastauksen käräjäoikeudelle sekä avustan asian suullisessa pääkäsittelyssä. Olen avustanut päämiehiäni sekä perinteisissä rikosasioissa että  talousrikosasioissa. 


Muut asiat

Oikeudenkäynnin ulkopuolella käsiteltävissä asioissa avustan asiakkaitani esimerkiksi kiinteän tai irtaimen omaisuuden kauppoihin liittyvissä neuvotteluissa ja asiakirjojen laatimisessa.

Käräjäoikeudessa käsiteltävissä asioissa oikeudenkäynnin kustannuksia on tilanteesta riippuen mahdollista kattaa joko valtion varoista haettavalla oikeusavulla tai kotivakuutukseen sisältyvällä oikeusturvavakuutuksella.